Élelmiszer és vegyi áru eladó


OKJ-szám: 31 341 01 0010 31 02
Képzési és vizsgafeltételek

Szükséges iskolai végzettség: 8. évfolyam elvégzése Szakmai egészségi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni. A képzési idő 2 év.

A szakma leírása

Feladata: élelmiszer jellegű áruházakban a vevők kiszolgálása és egyéb - az áruforgalomhoz, bolti munkához kapcsolódó - feladatok ellátása. A munka jellege: Állva, járkálva, zárt munkahelyen végzett, részben nehéz fizikai munka (áru rakodása, tárolása stb.), részben adminisztrációs jellegű munka (árurendelés, leltár stb.). Jellemző szakmai tevékenységek: Részvétel az áruk megrendelésében; az áruk eladásra történő előkészítésében; a vevők tájékoztatásában, reklamációk intézésében; a bolt egyéb munkáiban (szolgáltatások, leltár, adminisztrációs munkák stb.); gondoskodás az áruk megfelelő tárolásáról, kezeléséről és a minőség megóvásáról.

A szakmai és vizsgakövetelmények

Szakmai és vizsgakövetelmények: Megfelelő áruismeret és kereskedelmi ismeretek birtokában, a korszerű eladási technikák felhasználásával végezze a vásárlók áruval való ellátását az igények szerinti mennyiségben, minőségben és választékban, az udvarias kiszolgálás előírásai szerint; munkájával, tevékenységével meghatározó befolyást gyakoroljon a bolt színvonalas működtetésére és jövedelmező gazdálkodására; legyen képes ismereteinek folyamatos fejlesztésére és alkalmazására; tartsa be a munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírásokat.

A képzés 60 százalékában gyakorlati képzés folyik

Szükséges tulajdonságok, egészségi követelmények

A szakképesítés megszerzését és a munkavégzést megkönnyítik a következő tulajdonságok: - állóképesség
- jó emlékezőképesség
- kapcsolatteremtő készség
- számolási készség
- személyi higiéna
- udvariasság


Továbbképzési, átképzési lehetőségek, kapcsolódó szakmák

A tevékenységi kör a következő szakképzettségek megszerzésével bővíthető: Kereskedő
Épület-, építménybádogos

OKJ-szám: 31 582 07 1000 00 00

Képzési és vizsgafeltételek

Képzési forma: iskolai rendszerben Szükséges iskolai végzettség: 8. évfolyam elvégzése Szakmai egészségi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni. A vizsgára bocsátáshoz vizsgaremek készítése szükséges. A képzési idő 2 év.

A szakma leírása

Feladata: Különleges formájú és igényességű tetőfelületek bádogos munkáinak elkészítése. Díszítőelemek (vízköpők, attikák, könyöklők) kialakítása, domborítások készítése, magas színvonalú fém (pl. réz) fedések készítése. A munka jellege: Általában szabad ég alatt, kisebb részben zárt munkahelyen, térdeplő, guggoló, álló és hajlott testtartásban végzett közepesen nehéz fizikai munka. Jellemző szakmai tevékenységek: Fémlemezekből használati tárgyak, épületbádogos szerkezetek (pl. csatornák, tetőkibúvók stb.) készítése; tetők bádogos munkáinak elkészítése, épületdíszítő elemek kialakítása; különféle anyagokból készült csövek összeszerelése, felszerelése; javítási, felújítási munkák végzése.

A szakmai és vizsgakövetelmények

Szakmai és vizsgakövetelmények: Ismerje a munkája végzéséhez szükséges szerszámokat, készülékeket, segédeszközöket, anyagokat és félkész termékeket, az anyagvizsgálatok módját; rendelkezzen vállalkozói alapismeretekkel; legyen képes a munkavégzéshez szükséges számítások elvégzésére, egyszerű műszaki rajzok olvasására, értelmezésére és készítésére; legyen képes a fémlemezekből készítendő szerkezetek szabására, összeépítésére, a szerkezeteket tartó, rögzítő, merevítő és kötését biztosító alkatrészek készítésére és felszerelésére, előre gyártott szerkezetek felszerelésére, javítására, felújítására, mérés és ellenőrzés elvégzésére, a munka megszervezésére; tartsa be a munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírásokat.

A képzés 60 százalékában gyakorlati képzés folyik
Kosárfonó és fonottbútor-készítő

OKJ-szám: 31 215 02 0010 31 07

Képzési és vizsgafeltételek

Képzési forma: iskolarendszerű szakképzés Szükséges iskolai végzettség: 8. évfolyam elvégzése Egyéb részvételi feltétel: szakmai gyakorlat, vizsgaremek készítése A képzési idő 2 év.

A szakma leírása

Feladata: szálas anyagokból, fűzvesszőből, gyékényből, kukoricacsuhéjból és szalmából készülő tárgyak, tárgy csoportok készítése, a meghibásodott fonott tárgyak, szerkezetek javítása. A munka jellege: Zárt helyiségben, ülve, állva, hajlott testhelyzetben végzett, könnyű fizikai munka. A képzés 70 százalékában gyakorlati képzés folyik

Szükséges tulajdonságok, egészségi követelmények

A szakképesítés megszerzését és a munkavégzést megkönnyítik a következő tulajdonságok: - esztétikai érzék - jó szemmérték - jól koordinált kézmozgás, kézügyesség - színérzék

Továbbképzési, átképzési lehetőségek, kapcsolódó szakmák

A tevékenységi kör a következő szakképzettségek megszerzésével bővíthető: Nádbútorkészítő, bútornádazó; Tavinád-feldolgozó, nádtetőfedő
Ruházati eladó

OKJ-szám:31 341 01 0010 31 05

Képzési és vizsgafeltételek

Szükséges iskolai végzettség: 8. évfolyam elvégzése Szakmai egészségi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni. A képzési idő 2 év.

A szakma leírása

Feladata: Ruházati áruk kis- és nagykereskedelme. A munka jellege: Zárt munkahelyen, álló testhelyzetben végzett könnyű fizikai munka, kisebb részben ülve végzett szellemi munka. Jellemző szakmai tevékenységek: Tárgyalás a gyártóval, a viszonteladóval; áruk megrendelése és átvétele; ármegállapítás; reklámtevékenység; vevők kiszolgálása; áru bemutatása; pénztár kezelése; bolti adminisztráció elvégzése.

A szakmai és vizsgakövetelmények

Szakmai és vizsgakövetelmények: Rendelkezzen megfelelő gazdálkodási, marketing- és áruismerettel; legyen képes az alapvető számítógép-kezelési feladatok elvégzésére, a bolti adminisztrációra, az áruk esztétikus elhelyezésére, az áru minőségmegóvására, árképzésre, árurendelésre, a vásárlókkal való foglalkozásra, a vevőknek való tanácsadásra; legyen képes vállalkozás beindítására, a kisegítő személyzet munkájának irányítására; legyen képes idegen nyelven való alapfokú kommunikációra, tartsa be a munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírásokat.

A képzés 60 százalékában gyakorlati képzés folyik

Szükséges tulajdonságok, egészségi követelmények

A szakképesítés megszerzését és a munkavégzést megkönnyítik a következő tulajdonságok: - együttműködési készség
- esztétikailag kielégítő megjelenés
- kapcsolatteremtő készség
- nyelvi kifejezőkészség
- udvariasság


Továbbképzési, átképzési lehetőségek, kapcsolódó szakmák

A tevékenységi kör a következő szakképzettségek megszerzésével bővíthető: Kereskedő
Számítógép-szerelő, - karbantartó

OKJ-szám: 31 523 01 1000 00 00

Képzési és vizsgafeltételek

Szükséges iskolai végzettség: 10. évfolyam elvégzése Szakmai egészségi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni. A képzési idő 2 év.

A szakma leírása

Számítógépet kezel, szoftvereket használ, munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez, általános műszaki tevékenységet végez, számítástechnikai berendezéseket karbantart, hibajavítást végez, telephelyre számítástechnikai berendezést telepít, számítógép összeszerelést végez.

A szakmai és vizsgakövetelmények

Számítógép kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése, számítógép összeszerelése, perifériák csatlakoztatása, üzembe helyezése, a szoftverek telepítése.

A képzés 40 százalékában elméleti 60 százalékában gyakorlati képzés folyik

Zöldségtermesztő

OKJ-szám: 31 622 01 0010 31 04

Képzési és vizsgafeltételek

Képzési forma: iskolarendszerű szakképzés
Szükséges iskolai végzettség: 8. évfolyam elvégzése Szakmai egészségi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni.
A képzési idő iskolai rendszerű képzés esetén 2 év.

A szakma leírása

Feladata: Szabadföldi és hajtatott zöldségnövények termesztése, létesítése, szakszerű ápolásuk. Minőségi termékek előállítása és forgalmazása, illetve ezen feladatok elvégzésének irányítása. Talaj előkészítése, tápanyag utánpótlása, zöldségnövény szaporítása. Jellemző szakmai tevékenységek: kertészeti növények vetése, hajtatása, ültetése, telepítése, termesztése, betakarítása. Üzemelteti, használja, karbantartja a zöldségtermesztésben használatos eszközöket, szerszámokat, gépeket.

A képzés 40 százalékában elméleti 60 százalékában gyakorlati képzés folyik

Továbbképzési, átképzési lehetőségek, kapcsolódó szakmák

A tevékenységi kör a következő szakképzettségek megszerzésével bővíthető: Kertész- és növényvédelmi technikus; Dísznövénykertész; Szőlőtermelő

Megszerezhető rész-szakképesítések:

- Fűszernövény-termesztő
- Gombatermesztő
- Gyógynövénytermesztő
- Kerti munkás