Hálaadó nap!

2014. november 21-én tartotta iskolánk a hálaadó ünnepélyét. Nagy örömmel láttuk vendégeinket, a Baptista Szeretet Szolgálattól. Iskolánk diákjai már ismerősként köszöntötték Szabó Balázst, aki Istent dicsérő énekeivel és megosztott élettapasztalataival bizonyságot tett Jézus Krisztusba vetett hitéről. Steiner József lelkipásztor különféle példákkal szemléltette az Isten felé való hálaadás fontosságát. Rávilágított prédikációjában a nyugati kultúrában élő emberek hálátlan hozzáállására. Hálás szív alapja, hogy az Isten JÓ és ezt Jézus Krisztus váltság halála által láthatjuk meg. Tehát, akkor lesz igazán hálás szívünk, ha annak az Istennek, aki legjobban szeret minket, átadjuk az életünket. Az Igei gondolatok után, Nemeshegyi Horváth György gyülekezetplántáló lelkipásztor fejezte be alkalmunkat egy imádsággal. Úgy gondolom az összes résztvevő számára kiderülhetett miért fontos a hálaadás.