Futó projektjeink:

Csaba utca Tabán utca


Helyben fejben - négy megye határán

A projekt digitális középiskola megteremtésére vállalkozik Heves megye nyugati

Digitális Középiskola - négy megye határán


A projekt digitális középiskola megteremtésére vállalkozik Heves megye nyugati felében, mely hatékonyan segíti a négy megye határán élő, érettségivel nem rendelkező, az iskolarendszerből lemorzsolódott, hátrányos helyzetű fiatal felnőtteket az érettségi megszerzésére és elősegíti egyéni eredményességüket a munkaerőpiacon. A tanulást támogató új, fenntartható megoldás adaptálásával kiemelt figyelmet fordít a projekt a tradicionális roma családokban élő magántanulói státuszban lévőkre.


"Esély, Neked is!" Új tanulási formák és rendszerek a Grassalkovich Antal Szakképző Iskolában


A projekt célja olyan példaértékű kezdeményezés megvalósítása Heves megye nyugati felében, amely hatékonyan segíti a középiskolai végzettséggel nem rendelkező, az iskolarendszerből lemorzsolódott vagy azt korábban elhagyó a középfokú végzettség, illetve az érettségi megszerzésében, valamint elősegítni egyéni eredményességüket a munkaerőpiacon, különös tekintettel a leányanyákra és 22 év alatti anyákra.


Nyugat-Heves megyei kooperáció a sajátos nevelési igenyű tanulók együttnevelésének támogatására

A projekt célja: példaértékű együttműködés megvalósítása Heves megye nyugati felében, a hatvani gyógypedagógiai intézmény és egy hatvani, valamint egy gyöngyösi szakképző iskola között. A kooperáció során a gyógypedagógiai intézmény szakmai munkájának megújításával képessé lesz arra, hogy az integrálható tanulóik egy részét felkészítse a két, többségi iskolába való átmenetre, a szakképző iskolák pedig arra, hogy integrálják az SNI-s tanulókat, és eredményesen átvezessék őket a munkaerőpiacra.

Befejeződött a "Nyugat-Heves megyei kooperáció a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének támogatására" című TÁMOP projekt megvalósítása (azonosító: TÁMOP-3.4.2-09/2-2010-0004). 2011 júniusáig a szakmai szolgáltatások nagyobb része megvalósult, amelyek közül külön említést érdemel az egyéni fejlesztési tervek alapján történő integrációs rendszer.

A fejlesztés lényege ugyanis az, hogy a három konzorciumi partner fenntartásában lévő iskolák, a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola, a Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és Szakközépiskola valamint a TRIVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola minta értékű együttműködés valósuljon meg Heves megye nyugati felében.

A kooperáció során a gyógypedagógiai intézmény szakmai munkájának megújításával képessé lett arra, hogy az integrálható tanulóik egy részét felkészítse a másik két, többségi iskolába való átmenetre, a szakképző iskolák pedig arra, hogy integrálják a sajátos nevelési igénnyel tanulókat, és eredményesen átvezessék őket a munkaerőpiacra. A projektben betervezett képzések közül mindegyik megvalósult és az előzetes szakmai elvárásoknak megfelelően 30 fő képzése zajlott le. Ezek közül a sajátos nevelési igényű tanulók oktatását segítő, valamint a differenciált oktatást megcélzó képzések érdemelnek külön említést, mivel ezek nagyban hozzájárultak a szakmai fejlődéshez, ahhoz hogy ténylegesen eredményesebb lehessen intézményeinkben a tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal folyó pedagógiai munka.

Ami a projekt fennmaradó tevékenységeit illeti, többnyire adminisztratív, illetve a zárással kapcsolatos feladatok maradtak hátra, viszont jó eséllyel kijelenthető, hogy a projekt időben (2011. augusztus 31-én) rendben lezárul. A zárást követően megkezdőik a projekt fenntartásának az időszaka és ezek feladata, így a fejlesztés során előállított produktumok ténylegesen szolgálják a mindennapi oktatást és képzést!

A "Nyugat-Heves megyei kooperáció a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének támogatására" projekt szakmai fejlesztését az Európai Unió és a Magyar Állam mindösszesen 29.716.469 forinttal támogatta.